Svanemærket

Svanen er det nordiske miljømærke, etableret af Nordisk Ministerråd i 1987. Mærket anvendes i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island.

Produkterne skal opfylde skrappe krav for at få lov til at bære Svanemærket.

Et produkt kan mærkes med Blomsten (EcoLabel) eller svanen, hvis det opfylder en række skrappe krav til miljø, sundhed og kvalitet. Kravnene fastsættes efter en samlet vurdering af produktets miljøbelastning "fra vugge til grav" dvs. fra råvaren fremstilles og til produktet bortskaffes.

Målet er at reducere det samlede forbrugs miljøbelastning, både for Svanen og Blomsten. Her ser de to miljømærker på hele produktets rejse og de miljøproblmer, der opstår undervejs - til gavn for mennesker, miljø og jordens ressourcer.

Hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering er med i vurderingen, når kravene til svane- og blomstmærkedeprodukter fastsættes.

Hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug og bortskaffelse og recirkulering er med i vurderingen, når kravene til svane- og blomstmærkede produkter fastsættes. 

FAKTA OM BLOMSTEN OG SVANEN

Kravene til miljømærkede produkter er skrappere end det miljølovgivningen kræver, og kravene strammes hvert 3 - 5 år, så man sikrer at niveauet hele tiden forbedres.

Blomsten og svanen er hver dyrerer eller billegere end andre varer. De fås i alle prisklasser.

Miljømærkede produkter er mindst lige så gode eller bedre end tilsvarende produkter inden for samme kategori.

Når du køber miljømærkede produkter, er det i og for sig vidt lige meget om du vælger Blomsten eller Svanen.

Blomsten og Svanen kan sidestilles, de har det samme formål og er lige gode.

Der findes i dag rundt regnget 3.000 varer med Blomsten og Svanen.

Udvalget spænder lige fra dagligevarer, som køkkenruller og shampoo, til langvarige forbrugsgoder som møbler og computere.

For mere information se Svanemærkets hjemmeside her.