CSR OG ANSVARLIG BÆREDYGTIGHED

CSR = Corporate Social Responsibility har åbnet øjnene for flere danske virksomheder de seneste år.

Vi skal som virksomhed og samfund, minimere den negative påvirkning der er på miljøet og på samfundet. Dette gør vi ved at tænke mere bæredygtighed.

Hvad vil det sige at arbejde med CSR?

CSR handler om at vi har et samfundsansvar og udvise ansvarlighed overfor det samfund vi lever i. Det handler om at minimerer de negative påvirkninger på miljøet og skabe en større positiv værdi for mennesker og miljø.

CSR omhandler virksomhedens arbejde.

At skabe samfundsansvar i virksomhedens arbejde og at skabe et medansvar for de miljømæssige udfordringer, som samfundet står overfor i dag.

En virksomhed kan have et aktivt medansvar og kan imødekomme en af mange udfordringer der har relation til virksomhedens egene branche og lokalsamfund.

Det hele forholder sig således: Virksomheden viser samfundsansvar og skaber værdi for sin virksomhed og samfund ved at være i dialog med sine interessenter og håndtere miljømæssige udfordringer i forbindelse med de forskellige pricipper indenfor samfundsansvar.

Virksomheder skal interessere sig mere for Corporate Social Responsibility  da det blandt andet giver danske virksomheder unikke muligheder for at åbne nye markedet med nye produkter som imødekommer verdens udfordringer og sikrer bæredygtig og holdbar vækst.


Læs mere om CSR og hvordan man kommer igang med det lige her: https://www.danskerhverv.dk/radgivning/csr/